Nederlandse Kattenfokkers Vereniging

NKFV Nieuws

De laatste nieuwtjes

Op de Algemene Ledenvergadering van 17 juni 2022 is besloten tot een ledenstop.
Meer informatie over de ALV en de ledenstop wordt gepubliceerd in De Kattenwereld 3 van september 2022.

Per 1 januari 2021 is chippen verplicht 
Informatie over verplicht chippen bij de NKFV.

Symposium ‘Gezond Gefokt’
Woensdag 15 februari 2023 georganiseerd door het Expertisecentrum Genetica Diergeneeskunde. Experts van de faculteit Diergeneeskunde zullen u deze avond meenemen in nieuwe trends en onderzoeken in de genetica en fokkerij van honden en katten.
Meer informatie


NOK geneticacursus 2022
13 en 20 september 2022.
4 en 11 oktober 2022.
Kijk snel voor meer informatie


NOK SEMINAR PERS & EXOTIC 2022
Op 19 november 2022 13.00 – 17.00 uur.
Voor keurmeesters / Leerling keurmeesters /Fokkers en belangstellenden.
Informatie


Aanvraag stambomen

LET OP:

 • Artikel 11 van het stamboekreglement, punt i
  Inschrijving in het stamboek of hulpstamboek dient te geschieden binnen 4 maanden na geboorte van het nest. Als geboortedatum van het nest wordt de geboortedatum van het laatste kitten aangehouden.
 • De aanvragen moeten volledig ingevuld en ondertekend worden anders worden ze niet in behandeling genomen.
 • De aanvragen van de stambomen worden door de NKFV alleen geaccepteerd via het WORD formulier of PDF formulier en geen foto’s van documenten.
 • Het WORD formulier moet digitaal inclusief handtekening ingevuld worden en kan daarna per e-mail verstuurd worden.
 • Het PDF formulier kunt u printen, invullen en ondertekenen, daarna scannen en per e-mail versturen.
 • Het aanvraagformulier uit De Kattenwereld kan ook worden gebruikt,  invullen en ondertekenen, daarna scannen en per e-mail versturen.
 • Het e-mailadres is: stamboek@nkfv.nl

Helaas loopt het aanvragen van stambomen regelmatig vertraging op doordat de aanvraag niet compleet is.
Een aantal problemen die toch regelmatig voorkomen:
 • de volledige betaling ontbreekt
 • de opgestuurde kopieën zijn niet of heel slecht leesbaar
 • de aanvragen zijn niet volledig ingevuld, delen van de naam van de kat of eigenaar ontbreken
 • de chipnummers zijn niet volledig ingevuld
De stambomen worden gemaakt waarbij de kleur van de ouders en voorouders wordt overgenomen uit de gegevens van het stamboek of zoals op de aangeleverde kopieën staat.
Bent u van mening dat de vader of moeder van uw nest een andere kleur heeft dan op de originele stamboom vermeld staat, dan kunt u dit aantonen door middel van een keurrapport (voor- en achterzijde) of duidelijke foto’s van het dier aan het stamboek voor te leggen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

PERSBERICHT 28 februari 2020
Coronavirus in NL; hoe zit het met onze huisdieren

Klik hier voor meer informatie van MCD Amsterdam

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
PERSBERICHT 21 november 2019

Beste leden,

Op dit moment gaan in de media, en op social media, veel verhalen rond over invallen bij cattery’s. Dit veroorzaakt veel commotie en onrust onder fokkers en liefhebbers van raskatten.

Met name de willekeur van de invallen, en de onduidelijkheid rondom wat er nu precies van fokkers verwacht wordt maakt dat veel fokkers, maar ook de verenigingen, zich zorgen maken over de situatie. Afgelopen weekend zijn daarom vertegenwoordigers van alle Nederlandse kattenverenigingen samengekomen om hierover met elkaar te praten, en te bezien wat we kunnen doen.

Het is van groot belang dat de Nederlandse kattenverenigingen, door de overheid serieus genomen worden als gesprekspartner als het gaat om de wetgeving én handhaving waar het momenteel om gaat. Daarom hebben we besloten gezamenlijk te zullen optrekken en een plan te maken. De verenigingen zijn het er allemaal over eens dat er zeker iets gedaan moet worden aan misstanden bij het fokken van dieren, maar zetten vraagtekens bij de wijze waarop dat op dit moment gebeurt.

De Nederlandse kattenverenigingen maken zich hard voor fokkers die op verantwoorde wijze bezig zijn met fokken, in het belang van het ras, met het welzijn én de gezondheid van de dieren op de eerste plaats. Onze fokkers, en onze gezamenlijke hobby, mogen niet onder druk komen te staan als gevolg van een niet onderbouwde hetze op basis van willekeur.

Vanaf januari zal maandelijks overleg plaatsvinden tussen alle verenigingen om dit probleem verder te bespreken, onder de naam Gezamenlijk Overleg Nederlandse Kattenverenigingen.

Maakt u zich zorgen? Heeft u een controle gehad? Of bent u op andere wijze (negatief) benaderd? Meld dit dan bij uw vereniging! Hoe meer we weten, hoe beter we ook kunnen handelen!

Namens de besturen van:
Cats & Tulips
Felikat
Limbracat Club
Mundikat
Neocat
NKFV
NLKV
NRKV
NVvK

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
NIEUW BIJ DE NKFV!!!

Clubdagen NKFV 2018-2019

De eerstvolgende clubdag is 13 april 2019.

Klik hier voor meer informatie

Op 17 november 2018 start de NKFV met een reeks van 4 cursusmiddagen.
Met informatie over gezondheid, genetica, wet- en regelgeving, verzorging en andere zaken waar een kattenfokker mee te maken krijgt.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uw pasgeboren nestje, te bemiddelen kittens en herplaatser worden voortaan vermeld op de website!


Kittens waarvoor bemiddeling aangevraagd is en katten die in aanmerking komen voor herplaatsing kunnen vermeld worden op de website van de NKFV. Geïnteresseerden kunnen dan rechtstreeks contact opnemen met de fokker/eigenaar. De reglementen en het aanmeldformulier zijn te vinden op de desbetreffende pagina’s.
Zie voor meer informatie de pagina van de Raad van Toezicht, Kittenbemiddeling/herplaatsing. Op deze pagina staat ook hoe u uw pasgeboren nestje, kittens voor kittenbemiddeling en herplaatsers  kunt aanmelden voor plaatsing op de website.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Op zaterdag 31 maart organiseert de NKFV een Clubdag.

Deze Clubdag is voor katten die niet eerder geshowd zijn.

Dit is DE gelegenheid om meer over uw kat te weten te komen, want u kunt aan de keurmeester advies vragen over de kleur, verzorging en b.v. een  fokplan.

Op deze dag kunt u uw kat laten determineren en/of keuren.

Er zijn geen titels te behalen. Wel zijn er verschillende prijzen te winnen, b.v. de favoriet van de keurmeester.
Deelname is mogelijk voor NKFV fokkerleden, of voor niet-leden met een kat met een RvT-stamboom (een NKFV-stamboom).

Tussen 13.00 en 13.30 uur wordt uw kat nagekeken door een dierenarts. Zijn de entingen in orde, en ziet uw kat er gezond uit, dan krijgt u toegang tot de zaal.

Marian Draat, onze kattenfotograaf, is aanwezig om eventueel mooie foto’s van uw kat te maken.
Voor meer informatie leest u het reglement.

NKFV Inschrijfformulier Clubdag

Inschrijfformulier voor de NKFV Clubdag 31 maart 2018. De Hilt, Hasselaarlaan 1C, 3755 AV Eemnes. Aanvang veterinaire keuring 13.00 uur.
Tijdens deze Clubdag kunt u uw kat laten determineren en/of keuren. U kunt tevens vragen stellen aan de keurmeester.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zoekt u een kitten?
Er zijn nu aanmeldingen!


Neem voor meer informatie contact op met Mimi Versantvoort van de NKFV kittenbemiddeling.
Telefoon 030-60336906 of e-mail: kittenbemiddeling@nkfv.nl

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
2018
Het bestuur is dringend op zoek naar leden die zich willen inzetten voor de NKFV.

Misschien bent u geïnteresseerd in één van onderstaande functies.
Wilt u ons meehelpen in een van onderstaande functies of wilt u daar meer over weten?
U kunt dan een mail sturen naar: bestuur@nkfv.nl of redactie@nkfv.nl.
Als u uw telefoonnummer vermeld dan nemen wij graag contact met u op.

Bestuur:
- 2e secretaris.
- Bestuurslid algemeen.

Shows:
- Iemand die de werkzaamheden van het inschrijfbureau op zich wil nemen.
- Medewerkers secretariaat tijdens de shows.
- Medewerkers horeca.
- Medewerkers voor op- en afbouw, daarvoor zoeken we een paar sterke mannen.
- Medewerkers voor de ordedienst.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Op onze website kunt u uw stambomen na het digitaal invullen ook meteen versturen.


Klik hier om naar het formulier te gaan.

Vervolgens vult u het formulier in en nadat alle verplichte velden zijn ingevuld kunt u de aanvraag verzenden. Mocht u daarbij problemen ondervinden dan vragen wij u om ons te mailen. Het zou kunnen dat er in het begin nog enkele probleempjes voorkomen.

Als de ouderdieren geen NKFV stamboom hebben dan dient u een kopie van deze stambomen mee te sturen. Dat kan per mail naar: stamboek@nkfv.nl maar als u geen mogelijkheid heeft om de stambomen te scannen dan kunt u stambomen ook per post versturen.  

Mocht u een dekkater gebruikt hebben die niet van u is, dan dient de eigenaar van de dekkater samen met u het dekbewijs in te vullen en te ondertekenen. Ook dit dekbewijs kunt u scannen en per mail sturen naar: stamboek@nkfv.nl

Nadat de betaling van de stambomen ontvangen is, wordt uw stamboomaanvraag verwerkt en worden de stambomen zo spoedig mogelijk verstuurd.

Uiteraard blijft het aanvragen van stambomen per post ook mogelijk.

Stamboek NKFV
R. Lenos
Zuidwending 106
9644 XM  Veendam

Vragen kunt u mailen naar: stamboek@nkfv.nl