Nederlandse Kattenfokkers Vereniging

Top-Kat competitie

Toelichting Top-Kat Competitie

Op alle shows van de erkende onafhankelijke Nederlandse verenigingen kunt u meedingen naar een plaats in de Top-kat Competitie. Er zijn 2 Belgische verenigingen; Belgicat en de BLKV en 2 Duitse verenigingen; Freesenkatten (v/h RVDE) en KVL die ook meetellen voor de competitie.

In De Kattenwereld kunt u vinden welke shows voor de competitie meetellen. Achter de deelnemende shows staat een *. Op de shows van onze vereniging krijgt uw kat het dubbele aantal punten. Van elke vereniging tellen maar 2 shows per seizoen mee.

Als uw kat op een show BIS of zelfs BOB of BOA wordt, dan krijgt uw kat hiervoor punten.
De puntenverdeling voor de BIS is afhankelijk van het aantal ingeschreven katten. Als er op een show bijvoorbeeld meer dan 200 katten zijn dan krijgt uw kat als deze BIS wordt 3 punten, bij een show van 300 en meer krijgt uw kat 4 punten en zo gaat het aantal punten bij elk 100-tal omhoog. Het maximale aantal punten per show is 7 punten voor een BIS. Wordt uw kat ook nog BOB dan komen er nog 3 punten bij (ongeacht het aantal katten per show) en mocht uw kat alle katten van de show verslagen hebben en als BOA eindigen dan krijgt uw kat er nog eens 3 punten bij. Wordt uw kat ook nog als Best Generale (beste kat van de show) gekozen, dan komen er nog 3 punten bij.


De competitie wordt verdeeld in 3 groepen, te weten: Volwassen katten, Kastraten en Kittens.
De uitslagen worden verzameld door twee verschillende mensen. Zij houden in  een bestand bij welke katten hoeveel punten hebben behaald. Helaas zijn niet alle verenigingen zo vriendelijk om de uitslagenlijst en catalogus naar ons op te sturen, dus vragen wij aan u, mocht u een catalogus en uitslagenlijst van een show hebben die meedoet voor de Topkat-Competitie, wilt u die dan svp opsturen naar  Korica Geurin, Tweede Reedwarsstraat 8, 3312 VM Dordrecht.  Het zou jammer zijn als uw kat punten mist om in de Top-Kat te komen doordat er een uitslagenlijst niet is ontvangen. Zonder een totale uitslagenlijst telt de show niet mee. Met andere woorden: we hebben niets aan alleen de uitslag van de kittens, de lijst moet helemaal volledig zijn. Het seizoen van de Top-kat Competitie loopt van 1 augustus tot 1 mei het jaar daarop.
Na 1 mei worden de punten getotaliseerd, waarna de eigenaren van de volwassen katten in de top 20, de kastraten in de top 10 of de kittens in de top 15 een uitnodiging voor de prijsuitreiking ontvangen.

Tijdens de jaarlijkse prijsuitreiking in het najaar hoort u op welke plaats uw kat is geëindigd. Tijdens deze prijsuitreiking komen alle eigenaren bij elkaar om hun award met de gegevens van de prijswinnende kat in ontvangst te nemen. Voor de katten op de 1e, 2e en 3e plaats in elke categorie is er ook nog een prachtig lint.