Nederlandse Kattenfokkers Vereniging

Vertaalservice

Duitse en Engelse rapporten:
--


Franse rapporten:

Marja de Bruyn
Elpermeer 181
1025 AD Amsterdam

Stuur een kopie van het te vertalen keurrapport naar bovenstaand adres. Sluit een aan uzelf geadresseerde en voldoende gefrankeerde retourenvelop in.
Brieven zonder retourenvelop worden niet in behandeling genomen!