Nederlandse Kattenfokkers Vereniging

Kampioenschapsregistratie

Registratie van titels:

Kampioenschapsregistratie NKFV
Mischa Grob
Tuinstraat 9
7071 VW Ulft
kampioenschapsregistratie@nkfv.nl

Kampioenschapsregistratie:
Tarieven:
Registraties zijn gratis, incl. Registratiebewijs
Kampioenslinten € 9,50.

Gebruik van het opgavenformulier is verplicht.

Betalingen overmaken op NL42INGB 0001577648 t.n.v. Penningmeester NKFV, Purmerend o.v.v. kampioenslint, naam van de kat en uw lidnummer.