Nederlandse Kattenfokkers Vereniging

De Kattenwereld

Redactie Redactieadres
Inge Herscheit-v.d. Bold
Korica Geurin

Dagmaatstraat 70
1445 GC Purmerend
E-mail: redactie@nkfv.nl
Advertentie-acquisitie Advertentiebetalingen
Korica Geurin
E-mail: k.geurin@upcmail.nl
Betalingen voor advertenties:
NL42INGB 0001577648 t.n.v. “Penn. Ned. Kattenf. Ver.” Purmerend
Abonnementen/administratie Abonnementsbetalingen
Mischa Grob
Tuinstraat 9
7071 VW Ulft
E-mail: ledenadministratie@nkfv.nl
Abonnementsbetalingen:
NL07INGB 0003243574 t.n.v. “Ledenadministratie” Ulft
Abonnementsprijs Nederland € 25,50 per jaar (4 x Kattenwereld)


Bijdragen
Bijdragen aan De Kattenwereld kunnen aangeleverd worden aan de redactie (zie bovenstaand adres). Uiteraard wordt de voorkeur gegeven aan digitale bijdragen (Word-bestanden en jpg-bestanden voor de foto's). Als u geen mogelijkheden heeft om uw materiaal digitaal aan te leveren, kan de redactie uw artikel inscannen om het te kunnen plaatsen.
Het fotomateriaal kunt u op verzoek terugontvangen, het zal u dan na het inscannen worden teruggezonden. Dit zal u dan na het inscannen worden teruggezonden.

Copyright
Indien u materiaal toestuurt dat al eerder is verschenen (in andere kattenbladen of kranten) heeft de redactie te maken met copyright. Een artikel dat in een krant is verschenen, kan niet zomaar, zonder meer, worden overgenomen. Hiervoor dient door zowel de auteur (de journalist) en de uitgever toestemming te worden verleend. Houdt u daar rekening mee.