Nederlandse Kattenfokkers Vereniging

Stamboomaanvraag NKFV

De stamboomaanvraag binnen vier maanden na de geboorte zenden aan de Raad van Toezicht van de NKFV. Tussen het moment van aanvraag en afgifte van de stambomen/afstammingsbewijzen kan nestcontrole plaatsvinden. Afgifte van de stambomen/afstammingsbewijzen vindt slechts plaats na ontvangst van het verschuldigde bedrag (€ 11.00 per stamboom/afstammingsbewijs), toeslag voor verzending naar het buitenland € 1.00 per stamboom. Betaling overmaken op NL75 INGB 0000 5001 60 t.n.v. Raad van Toezicht. * Wanneer het stamboomnummer van de poes of kater niet begint met de letters RVT, dient men altijd een fotokopie van de desbetreffende stamboom mee te sturen.

Indien u niet uw eigen dekkater heeft gebuikt dient u het formulier 'dekbewijs' in te vullen en te laten tekenen door de dekkater eigenaar. Deze kan gelijk met de stamboomaanvraag meegestuurd worden.

Invulbaar WORD document aanvraag stambomen

Downloaden PDF document aanvraag stambomen

Dekbewijs

U kunt deze formulieren e-mailen naar: stamboek@nkfv.nl