Nederlandse Kattenfokkers Vereniging

Stamboomaanvraag

De stamboomaanvraag binnen vier maanden na de geboorte zenden aan de Raad van Toezicht van de NKFV. Tussen het moment van aanvraag en afgifte van de stambomen/afstammingsbewijzen kan nestcontrole plaatsvinden. Afgifte van de stambomen/afstammingsbewijzen vindt slechts plaats na ontvangst van het verschuldigde bedrag (€ 11,00 per stamboom/afstammingsbewijs), toeslag voor verzending naar het buitenland € 1,00 per stamboom. Betaling overmaken op NL75 INGB 0000 5001 60 t.n.v. Raad van Toezicht. * Wanneer het stamboomnummer van de poes of kater niet begint met de letters RVT, dient men altijd een fotokopie van de desbetreffende stamboom mee te sturen.

Indien u niet uw eigen dekkater heeft gebuikt dient u het formulier 'dekbewijs' in te vullen en te laten tekenen door de dekkater eigenaar. Deze kan gelijk met de stamboomaanvraag meegestuurd worden.

LET OP:

 • Artikel 11 van het stamboekreglement, punt i
  Inschrijving in het stamboek of hulpstamboek dient te geschieden binnen 4 maanden na geboorte van het nest. Als geboortedatum van het nest wordt de geboortedatum van het laatste kitten aangehouden.
 • De aanvragen moeten volledig ingevuld en ondertekend worden anders worden ze niet in behandeling genomen.
 • De aanvragen van de stambomen worden door de NKFV alleen geaccepteerd via het WORD formulier of PDF formulier en geen foto’s van documenten.
 • Het WORD formulier moet digitaal inclusief handtekening ingevuld worden en kan daarna per e-mail verstuurd worden.
 • Het PDF formulier kunt u printen, invullen en ondertekenen, daarna scannen en per e-mail versturen.
 • Het aanvraagformulier uit De Kattenwereld kan ook worden gebruikt, invullen en ondertekenen, daarna scannen en per e-mail versturen.
 • Het e-mailadres is: stamboek@nkfv.nl

Helaas loopt het aanvragen van stambomen regelmatig vertraging op doordat de aanvraag niet compleet is.

Een aantal problemen die toch regelmatig voorkomen:
 • de volledige betaling ontbreekt
 • de opgestuurde kopieën zijn niet of heel slecht leesbaar
 • de aanvragen zijn niet volledig ingevuld, delen van de naam van de kat of eigenaar ontbreken
 • de chipnummers zijn niet volledig ingevuld
De stambomen worden gemaakt waarbij de kleur van de ouders en voorouders wordt overgenomen uit de gegevens van het stamboek of zoals op de aangeleverde kopieën staat.
Bent u van mening dat de vader of moeder van uw nest een andere kleur heeft dan op de originele stamboom vermeld staat, dan kunt u dit aantonen door middel van een keurrapport (voor- en achterzijde) of duidelijke foto’s van het dier aan het stamboek voor te leggen.

Aanvraag stambomen:
WORD document digitaal invulbaar

PDF document downloaden, printen, invullen, scannen en opsturen per e-mail. 

U kunt deze formulieren e-mailen naar: stamboek@nkfv.nl