Nederlandse Kattenfokkers Vereniging

Vertaalservice

Duitse en Engelse rapporten:
--


Franse rapporten:
--

Op dit moment kan er helaas geen gebruik worden gemaakt van de vertaalservice!  

 

Stuur een kopie van het te vertalen keurrapport naar bovenstaand adres. Sluit een aan uzelf geadresseerde en voldoende gefrankeerde retourenvelop in.
Brieven zonder retourenvelop worden niet in behandeling genomen!