Nederlandse Kattenfokkers Vereniging

Ledenadministratie

Op de Algemene Ledenvergadering van 17 juni 2022 is besloten tot een ledenstop.
Meer informatie over de ALV en de ledenstop wordt gepubliceerd in De Kattenwereld 3 van september 2022.


Informatie ledenadministratie NKFV:


Mischa Grob
Tuinstraat 9
7071 VW Ulft
E-mail: ledenadministratie@nkfv.nl
 • Abonnementen:
  € 25,50 per kalenderjaar (4x Kattenwereld)
 • Fokkerlid:
  Gratis (Abonnement op De Kattenwereld is verplicht)
 • Gezinsfokkerlid:
  € 7,50 (Alleen mogelijk indien een ander lid van het samenlevingsverband fokkerlid is)
 • Jeugdlid:
  € 4,00 (Alleen mogelijk indien een ander lid van het samenlevingsverband fokkerlid is)
 • Inschrijfgeld:
  € 8,00 (eenmalig voor alle nieuwe abonnementen en leden)
 • Catteryregistratie:
  € 25,00 (eenmalig voor alle nieuwe fokkerleden)
 • Overschrijving of herregistratie catterynaam:
  € 10,00 voor FNK aangesloten verenigingen en € 25,00 voor niet FNK aangesloten verenigingen.
Abonnementsbetalingen:
NL07INGB0003243574 t.n.v. "Ledenadministratie" Ulft
Indien u binnen 2 weken geen factuur heeft ontvangen, wilt u dan contact opnemen met de ledenadministratie.

Het lidmaatschap wordt per kalenderjaar stilzwijgend verlengd. Schriftelijke opzegging dient voor 1 oktober van het lopende kalenderjaar in het bezit te zijn van de ledenadministratie. Hierbij verwijzen wij u naar artikel 10 lid 2 van de statuten van de NKFV.