Nederlandse Kattenfokkers Vereniging

Inschrijfbureau

Inschrijfbureau:

E-mail: inschrijfbureau@nkfv.nl

Tarieven: zie uw bevestiging
Betalingen overmaken op NL84INGB 0000452565 
t.n.v. Inschrijfbureau KAT-EXPO