Nederlandse Kattenfokkers Vereniging

Raad van toezicht

De Raad van Toezicht is het orgaan binnen de NKFV dat toezicht houdt op alle zaken die op welke manier dan ook gerelateerd zijn met het stamboek en de shows.

De RVT bestaat uit de volgende leden:
 • Inge Herscheit-v.d. Bold
 • Korica Geurin 
 • Roelie Lenos
 • Dr. Ineke Zegers 
E-mail: rvt@nkfv.nl

Voor genetische- en fokadviezen kunt u terecht bij:

Korica Geurin
Tel.: 078-6314782
(ma. t/m vr. 14:00 – 21:30 uur)
e-mail: fokadviezen@nkfv.nl

Onder de verantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht vallen de volgende instanties:
 • Stamboek | lees meer...
 • Kampioenschapsregistratie | lees meer...
 • Ledenadministratie | Lees meer...
 • Dekkaterlijst | Lees meer...
 • Genetische- en fokadviezen Langhaar, Halflanghaar en Korthaar | Lees meer...
 • Kittenbemiddeling, pleegmoedercentrale en herplaatsingsbemiddeling volwassen katten | Lees meer...
 • Inschrijfbureau KAT-EXPO's | Lees meer...
 • Examencoördinator KAT-EXPO's | Lees meer...
 • Vertaalservice buitenlandse keurrapporten | Lees meer...
 • Klachtenbemiddeling | Lees meer...
 • Gezondheids- en welzijnsreglement | Lees meer...