Nederlandse Kattenfokkers Vereniging

Gedragscode

A. Kittenverkoop

  • Kittens worden niet voor de leeftijd van 13 weken overgedragen aan de nieuwe eigenaar.
  • Kittens worden verkocht met minimaal een volledige enting tegen kattenziekte panleukopenie) en niesziekte (FCV en FHV).
  • Kittens zijn gechipt.
Ieder kitten wordt vóór de overdracht door de dierenarts onderzocht op:
  • Aanwezigheid van besmettelijke ziekten, parasieten en huidafwijkingen.
  • Lichamelijke afwijkingen (zoals: staartafwijkingen, gebitsafwijkingen, afwijkingen aan de borstkas, hartafwijkingen etc.).
  • De dierenarts doet per kitten schriftelijk verslag van zijn/haar ervaringen in de gezondheidsverklaring in het vaccinatieboekje.
  • Tegelijk met de overdracht van het kitten worden de bijbehorende papieren aan de nieuwe eigenaar overhandigd (vaccinatieboekje inclusief gezondheidsverklaring, afstammingspapieren en eigendomsbewijs).
  • Kittens worden verkocht met een verkoopcontract met minimaal dezelfde inhoud als het NKFV modelverkoop-contract.
  • Het bestuur is gerechtigd fokkerleden uit te sluiten van de kittenbemiddeling, indien zij vaststelt dat de betreffende fokker zich niet houdt aan bovenstaande gedragscode.

B. Geven van dekkingen aan katten van derden.

‘Buitendekkingen’ worden alleen gegeven in combinatie met het invullen van een dekcontract met daarin minimaal de bepalingen die opgenomen zijn in het NKFV modeldekcontract.