Nederlandse Kattenfokkers Vereniging

Klachtenbemiddeling

Klachten kunnen uitsluitend schriftelijk ingediend worden:

Klachtenbemiddeling NKFV
Zuidwending 106
9644 XM Veendam